งานป้องกันฯ ออกตัดต้นไม้ล้มทับสายไฟ หมู่ 15 บ้านถ้ำเต่าพัฒนา เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน


Leave a Comment

Your email address will not be published.