งานป้องกันฯ ออกตัดต้นไม้ล้มขวางทางจราจร เนื่องจากพายุฝนคะนอง ณ หมู่ 15 บ้านถ้ำเต่าพัฒนา

Leave a Comment

Your email address will not be published.