งานป้องกันฯ ระงับเหตุไฟไหม้ป่าหญ้า บริเวณข้างบริษัทเคียววา และได้ควบคุมเพลิงได้ในที่สุด

Leave a Comment

Your email address will not be published.