งานป้องกันฯ ตัดต้นไม้เกี่ยวสายไฟ หมู่ 1 บ้านปางอโศก บริเวณใกล้โรงเรียนเบทรโกร เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน

Leave a Comment

Your email address will not be published.