งานป้องกันฯ ตัดต้นไม้ล้มขวางถนน หมู่ 15 บ้านถ้ำเต่าพัฒนา เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน

Leave a Comment

Your email address will not be published.