งานป้องกันฯ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ หมู่ 1 บ้านปางอโศก หมู่ 10 บ้านซับตะเคียน หมู่ 15 บ้านถ้ำเต้าพัฒนา เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

Leave a Comment

Your email address will not be published.