งานป้องกันฯ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ หมู่ 2 บ้านบุญบันดาล และ หมู่ 5 บ้านปางแจ้ง เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

Leave a Comment

Your email address will not be published.