งานป้องกันฯ จับสัตว์เลื้อยคลานประเภทงู ณ หมู่ 2 บ้านบุญบันดาล เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

Leave a Comment

Your email address will not be published.