ขอเชิญขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

🗣🗣เชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็น🗣🗣

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นประกอบการจัดทำร่างกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ .. 2562 มาตรา 64 และร่างกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า .. 2562 มาตรา 121

ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้👇🏻

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNHCEP58lmCrrhfhPy4FcYEbghk7d6DNRitX0HlYQ7K3BVXA/viewform

Leave a Comment

Your email address will not be published.