ขอขอบพระคุณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ได้มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อน พันธุ์เกษตรศาสตร์ 3 เพื่อมอบแก่องค์กร เกษตรกร และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ขอขอบพระคุณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ได้มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อน พันธุ์เกษตรศาสตร์ 3 ตามโครงการปลูกผักหลังบ้าน เพื่อมอบแก่องค์กร เกษตรกร และผู้ที่ได้รับผสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

Leave a Comment

Your email address will not be published.