ขอขอบพระคุณ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิ อนุเคราะห์สถานที่ , รพ.ปากช่องนานา สนับสนุนแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ อสม. และจิตอาสา ในการอำนวยความสะดวกบริการฉีดวัคซีน และผู้สนับสนุนอาหารกลางวัน ขนม และกาแฟ

Leave a Comment

Your email address will not be published.