ขอขอบพระคุณ นางสาวปนัดดา ชี้แจง และ นายสมศรี ชี้แจง มอบเตียงนอนผู้ป่วย เบาะลมออโต้ แผ่นรองซับชนิดมีเจล แพมเพิส เครื่องผลิตออกซิเจน ถุงมือทำแผล เก้าอี้นั่งถ่ายสำหรับผู้ป่วย น้ำเกลือสำหรับออกซิเจน ให้กับเทศบาลตำบลสีมามงคล เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

Leave a Comment

Your email address will not be published.