ขอขอบพระคุณ จิตอาสากลุ่มพยาบาลนครราชสีมา สนับสนุนหน้ากากอนามัย จำนวน 10 กล่อง

ขอขอบพระคุณ จิตอาสากลุ่มพยาบาลนครราชสีมา สนับสนุนหน้ากากอนามัย จำนวน 10 กล่อง เพื่อมอบแก่ประชาชนที่มาใช้บริการเทศบาลตำบลสีมามงคล

Leave a Comment

Your email address will not be published.