ขอขอบพระคุณบริษัท แดรี่โฮมวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัดและสมาคมตอบโต้ภัยพิบัติประเทศไทย (จุดเขาใหญ่) ให้ความอนุเคราะห์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณโรงเรียนในพื้นที่รรับผิดชอบเทศบาลตำบลสีมามงคลทั้ง 4 โรงเรียน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Leave a Comment

Your email address will not be published.