ขอขอบพระคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ ปากช่อง ที่ได้มาทำการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงพร้อมติดตั้งหม้อแปลงใหม่ เนื่องจากกระแสไฟฟ้าตก กลุ่มน้ำพุใหม่ หมู่ 10 บ้านซับตะเคียน ตามที่เทศบาลตำบลสีมามงคล ได้ขอความอนุเคราะห์ไป

Leave a Comment

Your email address will not be published.