กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ณ หมู่ที่ 15 บ้านถ้ำเต่าพัฒนา

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง พร้อม นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มจิตอาสาทำดีด้วยใจตำบลกลางดง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดกิจกรรมสร้างฝ๋ายชะลอน้ำ ณ หมู่ที่ 15 บ้านถ้ำเต่าพัฒนา ต.กลางดง

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.