กิจกรรมปลูกต้นไม้

นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม. และประชาชนจิตอาสา หมู่ 1 , หมู่ 8 ร่วมทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ ได้แก่ ต้นทองอุไร เพกา แคนา แคบ้าน มะตูมแขก ชะอม มะม่วงหาวมะนาวโห่ ต้นยอ จำนวน 400 ต้น และได้รับความอนุเคราะห์พันธุ์ปลาตะเพียนขาว จำนวน 25,000 ตัว จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา เพื่อเป็นแหล่งอาหารของชุมชน ณ สองฝั่งถนนมอตาทา-แยกซับน้ำเย็น หมู่ที่ 1 บ้านปางอโศก เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2563

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.