กิจกรรมบัวลอยไข่หวาน

เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 62 ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลสีมามงคล (โรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์) ได้จัดทำกิจกรรมบัวลอยไข่หวาน เพื่อให้เด็กๆได้ฝึกประสบการณ์ตรง เเละได้นำไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน โดยมีครูผู้ดูแลเด็กเป็นผู้ฝึกสอน

Leave a Comment

Your email address will not be published.