กิจกรรมทำความสะอาดสถานที่ วัสดุ สื่อ อุปกรณ์ การเรียน สนามเเด็กเล่น ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสีมามงคล ตามมาตราฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งชาติ

Leave a Comment

Your email address will not be published.