กิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิล ครั้งที่1/2563

เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 62 (ที่ผ่านมา) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสีมามงคล จัดกิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิล ครั้งที่1/2563 ตามโครงการธนาคารขยะเทศบาลตำบลสีมามงคล ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยออกรับซื้อขยะรีไซเคิล ตามจุดบริการต่างๆ ภายในเขตพื้นที่

Leave a Comment

Your email address will not be published.