กิจกรรมการทำลูกชุบ

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลสีมามงคล (โรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์) ได้จัดกิจกรรม การทำลูกชุบ
โดยมีครูผู้ดูแลเด็กเป็นผู้ฝึกสอน

Leave a Comment

Your email address will not be published.