กำหนดการ การจัดกิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิล ครั้งที่ 1/2563

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดกิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิล ครั้งที่ 1/2563 ตามโครงการธนาคารขยะเทศบาลตำบลสีมามงคล ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 จึงขอเชิญชวนประชาชนคัดแยกขยะรีไซเคิลและรวบรวม เพื่อนำมาจำหน่ายยังจุดบริการดังต่อไปนี้

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.