กำหนดการโครงการตลาดนัดขยะรีไซเคิล มิถุนายน 2563

กำหนดการโครงการตลาดนัดขยะรีไซเคิล จัดขึ้นในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ขอเชิญชวนประชาชนเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสีมามงคลคัดแยกและรวบรวมขยะรีไซเคิล เพื่อนำมาจำหน่าย ณ จุดบริการดังต่อไปนี้

Leave a Comment

Your email address will not be published.