กำหนดการรับลงทะเบียนข้อมูลสัตว์ สุนัขและแมว ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์กำหนดการออกหน่วยเคลื่อนที่รับลงทะเบียนข้อมูลสัตว์สุนัขและแมวเพื่อสำรวจจำนวนข้อมูลสัตว์ เพื่อจัดเตรียมวัคซีนฉีดให้สัตว์ที่ได้ขึ้นทะเบียน ประจำปี 2563 โดยเจ้าของจะต้องทำการลงทะเบียนข้อมูลสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมว ระหว่างวันที่ 20 – 27 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 16.30 – 19.00 น.

Leave a Comment

Your email address will not be published.