การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสีมามงคล

บรรยากาศเช้านี้กับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสีมามงคล โรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์ และโรงเรียนเบทาโกรวิทยา กับมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.