การประชุมเพื่อหาข้อสรุปและมติในงานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำถ้ำเต่าพัฒนา พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่ ประกอบด้วย นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีและคณะ, ผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง, เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสำนักงานชลประทานที่ 8 ฝ่ายก่อสร้างที่ 4 โครงการก่อสร้าง, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา, ธรณีวิทยาจังหวัดนครราชสีมา และฝ่ายออกแบบการก่อสร้าง

Leave a Comment

Your email address will not be published.