การดำเนินการซ่อมแซมถนนของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 28 ส.ค. 62 นายพงศกร พิพิธพัฒนากุล เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ และนายจักราช สิงห์สิทธิ์ วิศวกรโยธา ตัวแทนจากบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้ามาพบนายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล เกี่ยวกับการดำเนินการซ่อมแซมถนน เนื่องจากถนนที่ซ่อมแซมก่อนหน้านี้เป็นหินคลุก ทางบริษัทฯ แจ้งว่าจะดำเนินการซ่อมแซมให้ใหม่เป็นแบบยางมะตอย เพื่อให้ถนนมีความมั่นคงแข็งแรงขึ้น และหลังจากก่อสร้างรถไฟรางคู่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะดำเนินการทำถนนให้ใหม่ เพื่อให้การสัญจรของประชาชนได้รับความสะดวกสบายขึ้น

Leave a Comment

Your email address will not be published.