กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลสีมามงคล ร่วมกับ อสม. หมู่ 15 บ้านถ้ำเต่าพัฒนา ออกพ่นควันกำจัดยุงลาย และแจกทรายอะเบท

กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลสีมามงคล ร่วมกับ อสม. หมู่ 15 บ้านถ้ำเต่าพัฒนา ออกพ่นควันกำจัดยุงลาย และแจกทรายอะเบท

Leave a Comment

Your email address will not be published.