กองสาธารณสุขฯ ออกพ่นหมอกควันและแจกทรายอะเบทในเขตพื้นที่ บริเวณริมถนนมิตรภาพขาเข้าจังหวัดนครราชสีมาและขาเข้ากรุงเทพมหานคร

Leave a Comment

Your email address will not be published.