กองสาธารณสุขฯ ออกปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกลางดงในการตรวจ ATK หาเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เชิงรุก ณ หมู่ 1 บ้านปางอโศก

Leave a Comment

Your email address will not be published.