กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับ อสม. หมู่ 5 ออกสำรวจลูกน้ำยุงลาย แจกทรายอะเบท พร้อมทั้งพ่นหมอกควัน

กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับ อสม. หมู่ 5 ออกสำรวจลูกน้ำยุงลาย แจกทรายอะเบท พร้อมทั้งพ่นหมอกควันในเขตพื้นที่ หมู่ 5 บ้านปางแจ้ง เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

Leave a Comment

Your email address will not be published.