กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับ อสม. หมู่ 1 ออกสำรวจลูกน้ำยุงลาย และแจกใส่ทรายอะเบท พร้อมทั้งพ่นหมอกควัน ในเขตพื้นที่ หมู่ 1 บ้านปางอโศก

กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับ อสม. หมู่ 1 ออกสำรวจลูกน้ำยุงลาย และแจกใส่ทรายอะเบท พร้อมทั้งพ่นหมอกควัน ในเขตพื้นที่ หมู่ 1 บ้านปางอโศก เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

Leave a Comment

Your email address will not be published.