กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับตัวแทน อสม. หมู่ 15 ออกควบคุมโรคไข้เลือดออกและพ่นหมอกควัน ณ หมู่ 15 บ้านถ้ำเต่าพัฒนา

Leave a Comment

Your email address will not be published.