กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับกองการศึกษา ลงพื้นที่สุ่มตรวจร้านอาหารในเขตเทศบาลตำบลสีมามงคล เพื่อตรวจสอบความสะอาดปราศจากสารปนเปื้อนในภาชนะของร้านอาหาร พร้อมให้คำแนะนำและมอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ จำนวน 25 ร้าน

Leave a Comment

Your email address will not be published.