กองช่าง สำรวจเส้นแบ่งการจราจร หมู่ 1 จากถนนมิตรภาพถึงมอตาทา เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน

Leave a Comment

Your email address will not be published.