กองช่าง ซ่อมแซมไฟส่องสว่าง หมู่ 4 บ้านชายเขา เพื่อความสว่างไสวและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน

Leave a Comment

Your email address will not be published.