กองช่าง ซ่อมแซมไฟส่องสว่าง หมู่ 1 บ้านปางอโศก และหมู่ 5 บ้านป่าเสียด เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน

Leave a Comment

Your email address will not be published.