กองช่าง ซ่อมแซมไฟส่องสว่าง หมู่ 5 บ้านปางแจ้ง คุ้มป่าเสียด เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน

Leave a Comment

Your email address will not be published.