กองช่าง ซ่อมแซมไฟส่องสว่าง หมู่ 7 บ้านกลางดง เพื่อความสว่างไสวและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน

Leave a Comment

Your email address will not be published.