กองช่าง ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ 5 บ้านปางแจ้ง คุ้มป่าเสียด เพื่อความสว่างไสวในการสัญจรของประชาชน

Leave a Comment

Your email address will not be published.