กองช่าง ซ่อมแซมเสียงไร้สาย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสีมามงคล เพื่อให้ชาวบ้านได้รับข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน

Leave a Comment

Your email address will not be published.