กองช่าง ซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อบาดาล หมู่ 1 บ้านปางอโศก ซอยป๊อกเก้า เพื่อให้ชาวบ้านได้มีน้ำในการอุปโภคต่อไป

Leave a Comment

Your email address will not be published.