กองช่าง ซ่อมแซมถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ 10 บ้านซับตะเคียน ถึง หมู่ 15 บ้านถ้ำเต่าพัฒนา เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน

Leave a Comment

Your email address will not be published.