กองช่าง ขุดลอกท่อ หมู่ 15 บ้านถ้ำเต่าพัฒนา เพื่อไม่ให้เศษขยะขวางทางน้ำไหล และระบายได้อย่างดี

Leave a Comment

Your email address will not be published.