กองช่าง ขุดลอกท่อระบายน้ำทำความสะอาดและเปิดทางน้ำ เพื่อกำจัดเศษขยะมูลฝอยต่างๆออกจากท่อระบายน้ำ  หมู่ 1 บ้านปางอโศก บริเวณข้างศาลาไทยเข้มแข็ง

Leave a Comment

Your email address will not be published.