กองช่างและงานป้องกันฯ ตรวจสอบรางระบายน้ำหมู่ 1 บ้านปางอโศก เนื่องจากน้ำเสียไม่สามารถระบายได้ เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป

Leave a Comment

Your email address will not be published.